Welkom in Hochkeil Lodge!

Om voor u een zo prettig mogelijk verblijf te garanderen en voor ons een prettige samenwerking, vindt u hieronder onze Algemene Voorwaarden.

Deze overeenkomst wordt aangegaan zodra de betaling van de borgsom (750,-) is ontvangen.

Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle boekingen van de Hochkeil Lodge.

Verwijzing naar “de eigenaar”, “ons”, “onze” of “wij” betekent Hochkeil Lodge, verwijzing naar “de gast” of “u” verwijst naar de persoon of personen die door de eigenaar zijn geaccepteerd om de Hochkeil Lodge te huren voor de in de boeking aangegeven periode en, indien de context dit toelaat of vereist, alle personen die op het boekingsformulier zijn genoemd.

De gast is verantwoordelijk voor de naleving van de Lodge regels die per e-mail na de reserveringsaanvraag worden verstrekt.

 1. Reservering en betaling

1.1 De eerste 48uur na ontvangst van uw reserveringsverzoek kunt u gratis annuleren.

1.2 Direct na de reserveringsaanvraag stuurt Hochkeil Lodge u een aparte factuur voor het bedrag van de borgsom 750,- per email met het verzoek dit binnen 7 dagen na ontvangst factuur te betalen. De reservering wordt aan u bevestigd per e-mail nadat het bedrag van 750,- is ontvangen.

1.3 Direct na de reservering ontvangt u ook een aparte factuur voor het totale huurbedrag (huur en toeristenbelasting € 2,10 p.p.p.n. > 15 jaar ) en de schoonmaakkosten ( € 250,-) per email. Het verzoek is om dit bedrag uiterlijk 12 weken voor de dag van aankomst te betalen. De vervaldatum wordt op de factuur vermeld. Wanneer de reservering minder dan 12 weken voor de aankomstdatum wordt gemaakt, dient de totale huurprijs (huur & toeristenbelasting) te worden betaald op het moment van reserveren.

1.4 Als de betaling van de factuur van de borgsom niet is ontvangen op de vervaldatum op de factuur, behouden we ons het recht om de boeking te behandelen als geannuleerd zoals uiteengezet in het gedeelte ‘Annulering door gast’ (clausule 3) hieronder.

1.5 Als de betaling van de factuur van de totale huurprijs niet is ontvangen op de vervaldatum op de factuur, behouden we ons het recht om de boeking te behandelen als geannuleerd zoals uiteengezet in het gedeelte ‘Annulering door gast’ (clausule 3) hieronder.

Zie clausule 2 voor restitutie van de borg

 1. Borg 

2.1 U dient een borg van € 750 te betalen, wij sturen u daarvoor een aparte factuur. De borg dient als garantie voor schade aan en/of kosten voor de Hochkeil Lodge ten gevolge van het niet naleven van de verplichtingen van de Gast (zie Clausule 5).

2.2 Indien kosten worden gemaakt voor schade, om de Lodge naar een aanvaardbare standaard terug te brengen en/of overmatig energieverbruik en waterverbruik, worden deze kosten van de borg afgetrokken. Indien deze kosten hoger zijn dan de borg, heeft de Hochkeil Lodge het recht om de gast aansprakelijk te stellen voor de bijkomende kosten.

2.3 De borg van € 750 zal worden terugbetaald 7 (zeven) dagen na de huurperiode na afwikkeling van claims (schade aan inventaris/ accommodatie, extra schoonmaak en/ of overmatig energieverbruik en waterverbruik).

2.4 In het geval dat de veroorzaakte schade niet direct na het verblijf wordt vergoed, heeft de Hochkeil Lodge nog steeds het recht om de gast aansprakelijk te stellen voor de compensatie daarvan. Alle kosten in verband hiermee zijn de verantwoordelijkheid van de gast.

2.5 De borg wordt teruggestort op dezelfde bankrekening die is gebruikt voor de betaling.

 1. Annulering door Gast

3.1 Een Annuleringsverzoek moet per e-mail worden verzonden naar enjoy@hochkeillodge.com. Een Annuleringsbevestiging zal worden verzonden binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van het annuleringsverzoek.

3.2 Restitutie na annulering door de gast is als volgt:

 • Tot 10 weken voor aankomstdatum- 50% restitutie van de totale huurkosten
 • Tot 8 weken voor aankomstdatum- 40% restitutie van de totale huurkosten
 • Tot 6 weken voor aankomstdatum- 30% restitutie van de totale huurkosten
 • Tot 4 weken voor aankomstdatum- 20% restitutie van de totale huurkosten
 • Tot 2 weken voor aankomstdatum – 10% restitutie van de totale huurkosten
 • Minder dan 2 weken voor aankomstdatum- 0% restitutie van de totale huurkosten
 1. Wijziging Reservering

4.1 Wijzigingen in een reservering kunnen worden gemaakt tot zes weken voor aankomst en de onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

 • Een wijzigingsverzoek moet per e-mail worden verzonden naar enjoy@hochkeillodge.com.
 • Hochkeil Lodge accepteert het wijzigingsverzoek alleen als er beschikbaarheid is voor de gevraagde nieuwe datums en het in hetzelfde jaar en hetzelfde seizoen is als het oorspronkelijke verzoek.
 • Als de totale huurprijs hoger is voor de nieuwe aangevraagde data, stuurt Hochkeil Lodge per e-mail een factuur voor het prijsverschil. Het wijzigingsverzoek wordt pas verwerkt nadat de betaling is ontvangen.
 • Als de totale huurprijs lager is voor de nieuwe aangevraagde data, zal Hochkeil Lodge het verschil in totale huurprijs niet terugbetalen.

4.2 Indien het wijzigen van de oorspronkelijke reservering niet mogelijk is en de gast de reservering wenst te annuleren, is het annuleringsbeleid van toepassing. Raadpleeg clausule 3 hierboven.

 1. Aansprakelijkheid en verplichtingen van de Gast

5.1 Tijdens het verblijf in de Hochkeil Lodge is de gast aansprakelijk voor schade aan de Lodge, het meubilair en alle zaken gerelateerd aan de Lodge. Eventuele schade aan de Lodge, veroorzaakt door de gast of andere gebruikers die door de gast toegang hebben gekregen tot de Lodge, zal worden gecompenseerd door de gast.

5.2 Bestaande schade moet worden gemeld aan de beheerder van de accommodatie op de dag van aankomst. Schade die niet op de dag van aankomst wordt gemeld, is de verantwoordelijkheid van de gast.

5.3 Elektriciteit en water zijn inbegrepen in de huurprijs. Maar excessief energieverbruik en waterverbruik worden in rekening gebracht.

5.4 Naleving van de regels van de Lodge (verstrekt per e-mail) is verplicht

5.5 De accommodatie en de omringende tuin moet in een schone en opgeruimde staat achtergelaten worden (volgens de regels van de lodge), alle meubels moeten op de oorspronkelijke plaats teruggezet worden en geen meubilair mag worden verplaatst dat schade aan het meubilair en de vloer kan veroorzaken.

5.6 De gast is aansprakelijk voor extra schoonmaakkosten, als de lodge in excessief slordige en vuile staat wordt achtergelaten.

5.7 De Lodge mag alleen worden gedeeld met de personen die op het boekingsformulier worden vermeld.

5.8 Het totale aantal personen dat op het boekingsformulier wordt vermeld, mag niet worden overschreden.

5.9 De Lodge kan alleen voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden worden gebruikt

5.10 Het is niet toegestaan ​​om eigendommen of meubels uit de Lodge af te staan ​​of te verwijderen.

5.11 Het is niet toegestaan ​​om buren overlast te bezorgen

5.12 De accommodatie is rookvrij

5.13 Huisdieren zijn niet toegestaan ​​in Hochkeil Lodge

5.14 De Eigenaar of diens beheerder of aannemers hebben te allen tijde recht op toegang (op redelijke tijden).

In het geval dat een van deze voorwaarden wordt geschonden, kan de Eigenaar of zijn beheerder onmiddellijk het eigendom opnieuw betreden en de verhuur beëindigen en/ of aan de gast eventuele extra kosten berekenen en schadevergoeding eisen voor alle verliezen.

Voor een boeking gemaakt onder valse voorwendselen zal geen restitutie plaatsvinden van borg en totale huurprijs en zal check-in niet toegestaan worden.

 1. Aansprakelijkheid Hochkeil Lodge

6.1 De Eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade geleden door de gast of de eigendommen van de gast.

6.2 Hochkeil Lodge is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door natuurrampen, terroristische aanslagen, stakingen en andere situaties die buiten de invloed van de Hochkeil Lodge liggen.

6.3 Het gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gast.

6.4 Hochkeil Lodge is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de dienstverlening of gebreken in door derden geleverde diensten.

6.5 WIFI

Wij bieden een gratis en snelle Wi-Fi internetverbinding in de Hochkeil Lodge. De snelheid is echter “zoals het is” en kan niet worden gegarandeerd, omdat de Hochkeil Lodge afhankelijk is van de aanbieder. Wij zijn niet aansprakelijk voor het falen of niet beschikbaar zijn van het Wi-Fi-internet signaal of verbinding.

Als de gasten gebruik maken van onze gratis Wi-Fi internetverbinding, zijn zij als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wetten en moeten ervoor zorgdragen dat geen computer- of softwarevirus, ongepast of illegaal materiaal wordt geopend of gedownload. De gast zal ons volledig moeten vergoeden voor elke computer of softwarevirus die wordt gedownload en onze software, systemen of hardware beschadigt en voor alle andere gevolgen van het gebruiken of downloaden van ongepast of illegaal materiaal. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van elke gast om ervoor te zorgen dat eventuele beperkingen aanwezig zijn voor kinderen en we kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor ongepaste toegang of gebruik van internet door kinderen of anderen.

6.6 Sauna en houtkachel

Gasten zijn van harte welkom om de sauna en de houtkachel te gebruiken, maar doen dit geheel op eigen risico. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden en condities, komen we overeen dat de eigenaren van de Hochkeil Lodge en hun personeel niet aansprakelijk zijn voor eventuele verwondingen of verlies van levens geleden door de gasten door ongevallen of incidenten in de sauna en met de houtkachel.

De gast gaat akkoord dat kinderen te allen tijde onder toezicht moeten staan.

Voor jonge kinderen, zwangere vrouwen, personen onder invloed van alcohol en personen met hartproblemen is het gebruik van de sauna af te raden.

 1. Onbeschikbaarheid van Hochkeil Lodge

7.1 Indien de Hochkeil Lodge door onvoorziene omstandigheden de reservering moet annuleren, zullen wij de gast hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Indien mogelijk zal Hochkeil Lodge een alternatieve optie voorstellen.

7.2 Als de alternatieve optie niet beschikbaar is of niet acceptabel is voor de gast, geeft Hochkeil Lodge de gast volledige restitutie van het reeds betaalde geld. De gast heeft geen andere rechten dan het geld dat al aan Hochkeil Lodge is betaald.

 1. Onderhoud

8.1 Het kan van tijd tot tijd nodig zijn om reparatie-, onderhouds- of soortgelijke werkzaamheden uit te voeren aan of in het pand en wij behouden ons het recht voor om dergelijk werk op elk gewenst moment uit te voeren zonder enige schadevergoeding, terugbetaling of soortgelijke betaling aan de Gast. Uiteraard zal dit zoveel als mogelijk voorkomen worden.

8.2 Evenzo kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor constructie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden door naburige of andere eigendommen, noch voor wegwerkzaamheden of nutsvoorzieningen. Geen compensatie, restitutie of andere betalingen zullen worden gedaan met betrekking tot dergelijke werken.

 1. Website-informatie

9.1 De foto’s en afbeeldingen op onze website geven mogelijk niet het actuele meubilair, de actuele decoratie of inrichting weer; en we behouden ons het recht voor om meubels, decoraties, ruimte-indelingen en accessoires op elk moment te veranderen.

9.2 We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen als gevolg van fouten of wijzigingen.

9.3 Niet alle genoemde faciliteiten en activiteiten in de regio zijn het hele jaar door open /beschikbaar. Hochkeil Lodge is hier niet verantwoordelijk voor.

 1. Klachten

10.1 Als u ergens ontevreden over bent, neemt u dan direct contact op met de beheerder (binnen 24 uur). Als de klacht niet binnen 24 uur na het melden naar tevredenheid is opgelost, neemt u dan binnen 48 uur contact met ons op. We zullen u dan graag verder helpen. Ook streven we er continu naar Hochkeil Lodge te verbeteren, dus wordt alle feedback van u gewaardeerd.

10.2 We betreuren het dat we geen klachten kunnen behandelen waarin we niet de gelegenheid hebben gekregen om de klacht te onderzoeken en de zaak recht te zetten tijdens de huurperiode; of klachten ingediend op of na vertrek.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u (de gast) en ons (de eigenaar) en vallen onder en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Oostenrijkse wetgeving. Deze Overeenkomst valt onder de exclusieve jurisdictie van de Oostenrijkse rechtbanken.

©

 

 

************************